Arvokas kohtaaminen

blogi goikkanas 9.11.2015Työssäni mettäterapialeireillä olen usein pohtinut arvostavaa ja tasavertaisesta kohtaamista ja sen vaikutusta myös myöhempään kanssakäymiseen. Oman elämän- ja työkokemukseni kautta olen oppinut ymmärtämään kuinka tärkeä merkitys kohtaamisilla on ihmissuhdetyössä . Erityisesti ensikohtaamiset ovat merkittäviä, koska ensikohtaaminen tapahtuu vain kerran ja sitä ei voi tehdä uudelleen. Työni on opettanut minut ymmärtämään, että me ihmiset olemme yksilöitä, ryhmässä me kaikki olemme erilaisia ja kaikilla meillä on omia vahvuuksia ja muutostarpeita.

Tärkeää on kohdata ihminen ihmisenä ja jokainen kohtaaminen vaatii läsnäoloa. Toisesta ihmisestä kiinnostuminen ja luottamuksen lunastaminen ovat onnistuneen kohtaamisen avainasioita. Olen huomannut että meille jokaiselle on tärkeää  tulla kuulluksi ja päästä osalliseksi yhteiseen toimintaan ja toisten huomioiminen lujittaa yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta.

Mettäterapiaa kehitettäessä toiminnan perustaksi valikoitui luonnollisesti luonto, joka koskettaa lähes kaikkia täällä pohjoisessa asuvia ihmisiä. Luonnossa yhdessä oleminen ja toimiminen antavat hyvät puitteet ja mahdollisuudet kunnioittavalle ja arvostavalle kohtaamiselle.   Luonto kohtaamisympäristönä on salliva, vapauttava ja rauhoittava.   Esimerkiksi laavussa istuessamme ihminen itse voi määritellä kuinka lähelle ja syvälle keskusteluissa voidaan edetä. Ympäristö sallii luonnollisen vetäytymisen ja toiminnallisuuden kautta jokainen voi itse määritellä rajoja omalle yksityisyydelle. Jos keskustelu tuntuu kiusalliselta ja ahdistavalta on mahdollista lähteä hakemaan ulkoa polttopuita ja saada näin tilanteeseen lisää aikaa ajattelulle ja rauhoittumiselle.

blogi goaikkanas 9.11Ajattelen, että jokainen kohtaaminen on uusi arvokas mahdollisuus. Kokemukseni perusteella voin sanoa, että ihmisten kanssa työskenneltäessä kaikkein palkitsevimpia hetkiä työssäni ovat olleet ne onnistuneet arvostavat kohtaamiset, jotka kannattelevat elämässä ja suuntaavat kohti tulevaisuutta.

Blogikirjoitukseni myötä haluan toivottaa kaikille lukijoille hyvää alkutalvea ja runsaasti arvostavia ja hyviä kohtaamisia!

Ellen Anne Labba

 

 

Inari

Inarin ensimmäisen ryhmän Mettäterapia-kokeilu, eli neljä leiriä, on nyt saatu päätökseen. Pidän osallistujiin jatkossakin yhteyttä ja järjestän jatkotoimintaa, kartoittaen samalla uutta ryhmää ensi vuodelle. Aloitin työssäni maaliskuussa ja vuosi on mennyt todella nopeasti. On ollut antoisaa työskennellä Mettäterapian projektityöntekijänä, tutustua kauniisiin retkipaikkoihin ja ennenkaikkea ihmisiin.

 

Blogi goaikkanas Inari 9.11Kyselin osallistujilta palautetta leireistä ja toiminnasta yleensäkin, osallistujat olivat sitä mieltä että työntekijöistä on ollut apua, ja erityisesti kiiteltiin leirien ja retkien hyvää ruokaa.. He toivoivat että pidempiä leirejä olisi jatkossakin. Tapaamisten koettiin tukevan päihteettömyydessä. . Retkillä ulkoiltiin, verkosteltiin, tulisteltiin, saunottiin ja keskusteltiin. Lopuksi jaoin osallistujille valokuvakirjat muistoksi osallistumisesta Mettäterapiaan.

Mettäterapiasta julkaistiin juttu Inarilaisessa. Jutun tarkoitus oli tehdä toimintaa tunnetuksi, ja mainostaa Mettäterapian esittelytilaisuuksia, jotka pidettiin Sevettijärvellä ja Nellimissä. Jutusta oli jäänyt pois esittelytilaisuuksien tarkat päivämäärät ja ajat, ja osallistujia ei ollut. Yhteistyö alueiden terveydenhoitajien kanssa jatkuu, ja toimintaa kehitetään edelleen ensi vuodelle.

Katja Huotari