Muistiviikolla kiinnitetään huomio muistiin

Tällä viikolla vietämme vuosittaista Muistiviikkoa Maailman Alzheimer-päivän 21.9. yhteydessä teemalla
Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä.

Teemaviikolla haluan nostaa esille sekä saamelaisten muistisairaiden asioita, mutta myös meidän jokaisen muistin ja siitä huolehtimisen tärkeyden. Muittohallat- hankkeessa Utsjoella, olemme jo vajaan kolme vuotta ja Enontekiöllä viime kevättalvesta alkaen työskennelleet saamelaisten muistisairaiden ja heidän läheistensä arjen helpottamisen parissa. Hyvä elämä kotiympäristössä on meidän toiminnassa se punainen lanka. Siihen liittyy paitsi asiakkaan oma kotiympäristö, oma kieli, oma totuttu arki ja kaikki muistot. Hyvä elämä rakentuu turvallisesta ja mielekkäästä elämästä kotona.
Muittohallat – hankkeen aikana on korostunut auttajan saamen kielen ja kulttuurin osaaminen. Eräs asiakas kiteyttikin toimintaa näin: ” Kotona on paras. Kyllä on turvallista, kun saan puhua omia asioita saameksi, ja se ymmärtää kaikki mitä tarkotan ja ittekin ymmärrän. Tämä yhessä muisteleminen antaa voimia”. Työssä ovat tulleet vastaan asiakkaiden turvattomuuden ja yksinäisyyden tunteet, tuen tarve ja kodin tärkeys. Muistisairaan asumisen tueksi onkin järjestettävä riittävästi tarvittavia palveluja ja tukitoimia sekä huolehdittava omaishoitajien vapaiden järjestämisestä järkevällä tavalla. Vaihtoehtojahan kuitenkin löytyy. Ensimmäisenä ei pitäisi miettiä sairaan siirtämistä pois kotoa.

Muisti on meidän tärkein pääoma ja jos se sairastuu, sitä voi proteeseilla eikä millään korvata. Sen vuoksi siitä pitääkin pitää aivan erityistä huolta. Joten pidä huolta muististasi, käytä sitä paljon, liiku ja pidä kuntoa yllä, syö muistiystävällistä ruokaa, puhu muiden kanssa, laula, nuku hyvin, koska uni on muistille tärkeä ja ole positiivinen! Etsi tietoa muistiasioista, sitä löytyy mm. www.muistiasiantuntijat.fi ja  www.muistiliitto.fi

Mutta jos sinua huolestuttaa omat unohtelut kannattaa tilata aika terveyskeskukseen ja hakeutua tutkimuksiin. Mitä aikaisemmin syy unohteluun ja muistin ongelmiin löydetään, sitä nopeammin apuakin voidaan saada. Jos huolestut jonkun toisen henkilön muistista, uskalla ottaa asia puheeksi hänen kanssaan. Varhainen puheeksi ottaminen ja varhainen tuki ovat ensi arvoisen tärkeitä jaksamisessa.

Inarissa , Muistiviikolla 2016
Mottona: Pidetään huolta muistista vuoden kaikkina päivinä.
Ristenrauna Magga