SámiSoster ry:lle Euroopan kansalainen -palkinto – perusteluina merkittävät saavutukset

Valtakunnallinen saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö SámiSoster saa kansainvälisen Euroopan kansalainen 2017 -palkinnon. Palkinto myönnetään toimijoille, joilla on poikkeuksellisen merkittäviä saavutuksia. Palkinnon perusteluina on esimerkiksi rajat ylittävä yhteistyö ja kulttuuriyhteistyö joka auttaa vahvistamaan Eurooppa-henkeä. Palkintoa voivat ehdottaa vain Euroopan parlamentin jäsenet.

“Kiitos joka kruunaa juhlavuotemme”

SámiSoster ry:n toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga luonnollisesti iloitsee palkinnosta.

-Tämä merkitsee järjestöllemme paljon. Näen tässä laajemman merkityksen, nimenomaan sen, että Euroopan unionin tasolla huomataan saamelaiset ja meidän tarpeemme. Nythän järjestöllämme on juhlavuosi. SámiSoster ry on kaksikymmentä vuotta tehnyt töitä nostaakseen esille saamelaisten sosiaali- ja terveysalan tarpeita. Tämä on mukava kiitos siitä työstä, sanoo Magga.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ehdotti SámiSosterille palkintoa

Euroopassa palkinnon saavat 50 eri toimijaa. Suomessa tänä vuonna ainoa palkittu on SámiSoster ry. Palkinnon ehdottaja Sirpa Pietikäinen (kokoomus) kirjoitti perusteluissaan muunmuassa seuraavasti:

-Ihmisarvo, kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus sekä vanhusten oikeudet ovat joitain EU: n perusoikeuskirjassa vahvistettuja arvoja. Meidän on tehtävä kovasti töitä näiden oikeuksien kunnioittamiseksi ja suojelemiseksi, erityisesti vähemmistöjen osalta. Tästä syystä olen ylpeä voidessani ehdottaa SámiSoster järjestöä Euroopan kansalaispalkinnon saajaksi, kirjoitti Pietikäinen.

Erityisesti Sirpa Pietikäinen mainitsee SámiSosterin Muittohallat – Muistetella -projektin. Muistutella-projektin lähtökohtana on saamenkieli ja kulttuuri. Saamelaiset muistisairaat usein unohtavat toisena opitun kielen, siksi saamenkieli on avain ihmisen hyvään hoitoon. Muittohallat-hankkeen päämääränä on tukea ja edistää saamelaisten muistisairaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja vireyttä. Hankkeessa tuetaan muistisairaan kotona asumistaan mahdollisimman pitkään.

Tällä hetkellä SámiSoster ry:llä on käynnissä viisi eri sosiaali- ja terveysalan projektia. SámiSoster ry on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Yhdistys tekee näistä asioista aloitteita ja antaa lausuntoja.

SámiSoster ry järjestää saamen- ja/tai suomenkielistä vertaistukea, leirejä, tapahtumia, hyvinvointipäiviä, ryhmätoimintaa, asiantuntijaluentoja, kehittämistoimintaa ja sukupolvien välistä kanssakäymistä.

Lisäksi yhdistys harjoittaa saamelaisväestön sosiaali- ja terveysalaan kuuluvaa tutkimus- ja kokeilutoimintaa sekä järjestää koulutusta, julkaisee materiaalia ja tiedottaa sosiaali- ja terveysalaan liittyvissä asioissa.

Täältä löytyy lista kaikista Euroopan kansalainen -palkinnon saajista:

http://www.europarl.europa.eu/pdf/prizes/ECP2017_list%20of%20laureates_FI.pdf