Tervehdys Muittohallat -hankkeesta

Muistisairaudet ovat vanhuksilla eräs tärkeimmistä kotona selviytymistä estävistä tekijöistä. Ne koskettavat meitä jokaista joko suoraan tai välillisesti. Vaikkei omassa muistissa olisikaan vikaa, voi lähipiirissä olla muistisairas ihminen. Kun muistin heikkeneminen alkaa vaikuttaa arjen askareissa ja vaikeuttaa kotona pärjäämistä, tarvitaan ulkopuolista apua ja tukea. Muittohallat – Muistutella -hanke käynnistettiin kehittämään saamelaisten muistisairaiden ja heidän läheistensä ja hoitajien tueksi työvälineitä ja toimintatapoja, joilla voidaan auttaa arjen sujumista.

WP_20141103_037Sámisoster ry aloitti vuonna 2013 Utsjoella Muittohallat projektin, jonka toiminta-ajatuksena on tukea kehittää saamelaisen muistisairaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, löytää kulttuurisensitiivisiä työmuotoja saamelaisen muistisairaan arjen tueksi, ensiksi heidän kodeissaan, mutta työmuotoja voi käyttää myös palveluasumisessa. Projektin toimintamuotoja ovat kerhotoiminta, kotikäynnit, työpajat, muistitiedon ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen. Koko projektista keräämme muistikiisan, mistä löytyy tietoa ja työkaluja vielä projektin jälkeenkin.

 

Saimme syksyllä toimintaa vauhdittamaan kokeneet konkarit Marketta Vuolabin ja Ristenrauna Maggan. Alkuselvitysten jälkeen on käynnistetty Utsjoella kerhot ja kotikäyntityö, joita hoitaa Marketta Vuolab. Marketta on aloittanut Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa vanhusten kerhotoimintaa ja tekee myös kotikäyntejä, mutta hän ei saa tehdä samanlaista työtä kuin kotipalvelu. Nyt työkalupakkiin eli muistikiisaan, kertyy vähitellen sisältöä, kuvia, tarinoita, tietoa, jne. Myös yhdistyksen nettisivuilta löytyy tietoa hankkeesta ja kirjalliset esitteet tulevat painosta loppuvuodesta 2014.

Asiak1Pari viikkoa sitten pidimme Utsjoella hankkeen ohjausryhmän kokouksen yhteistyökumppanimme Utsjoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Totesimme yhteistuumin, että jaamme yhteistä kenttää. Yhteinen huoli saamelaisen muistisairaan pärjäämisestä tuli keskusteluissa esille. Samalla osallistuimme terveyskeskuksen laajennuksen ja tehostetun palveluasumisyksikön Dorvun vihkiäisiin. Dorvu tarjoaa viihtyisän kodin ja ympärivuorokautisen huolenpidon muistisairaille vanhuksille, jotka eivät enää pärjää omassa kodissaan.
Saamelaisvanhuksille on tärkeää perushoidon lisäksi mm., että vanhukset voivat aina puhua ja kuulla omaa kieltään, nähdä ja kokea tuttuja asioita ympärillään, puhua ja muistella itselleen tärkeitä asioita, tuntea tutut maut ja hajut, kokea ystävien ja läheisten läsnäolon, kokea olevansa osa yhteisöä ja tuntea olevansa arvokas ja arvostettu. Ihan yhtä tärkeää on turvata muistisairaan omaisten ja läheisten varhainen tuki, tilanteessa kun muistisairaus vaikeuttaa perheen arjen sujuvuutta. Mieleen nousee monia kysymyksiä mm. siitä, miten pitää toimia, keneen ottaa yhteyttä ja missä vaiheessa jne. Me Muittohallat -hankkeen toimijat toivommekin, että uusi asumisyksikkö osaltaan muodostuu paikaksi, johon myös läheiset ja omaiset uskaltavat tulla kysymään neuvoa muistiasioissa ja hakemaan varhaista tukea.

Muittohallat_uusi
www.eloisaika.fi

Hankkeen tavoitteena on järjestää myös koulutusta ja jakaa tietoa muistiasioista. Nyt marraskuussa järjestimme kaksi muistityöpajaa omaishoitajille, läheisille ja sosiaali – ja terveysalan työntekijöille 12.11 Utsjoella Aspa-talossa ja 13.11. Karigasniemellä Kylätalo Saivussa. Asiantuntijana oli terveydenhoitaja-muistihoitaja Tarja Niittymäki Suomen muistiasiantuntijat ry:stä. Erityisenä teemana oli muistisairaan kohtaaminen. Keskusteluissa nousivat esille arkipäivän konkreettiset asiat esille, kuten henkilön käytöksen muutos ja niiden merkitys läheisille ja työntekijälle sekä taloudelliset asiat. Kevään 2015 aikana meillä on tarkoituksena järjestää muutama työpaja eri aiheista ja vähintään yksi seminaari, joka on tarkoitettu sosiaali- terveydenhuollon työntekijöille.
Sosiaalisen verkoston vahvistaminen on yksi tavoitteista ja mikä kokoaisikaan paremmin ihmiset yhteen kuin yhteisruokailu. Järjestämme perinneruokapäivän Karigasniemellä 26.11.2014 klo 12 alkaen yhteistyössä Nabortreffien kanssa ja Utsjoen seurakuntakodilla joulukuussa, jonka ajankohdan ilmoitamme myöhemmin.
Muittohallat -hanke on osa Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa Ikä -ohjelmaa, jossa hankkeita on mukana eri puolilta Suomea. Hankkeiden toimijat kokoontuvat omille verkosto-päivilleen joulukuussa, joten mekin matkustamme Helsinkiin käsittelemään yhteisiä teemoja.
Elsa, Marketta ja Ristenrauna 21.11.2014