Tukea rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

Rikosuhripäivystys (RIKU) on vuonna 1994 toimintansa aloittanut yhteistyösopimukseen perustuva toiminta. Sitä ylläpitävät Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja Kirkkohallitus. Toimintaa koordinoi valtakunnallisesti Suomen Mielenterveysseura.

Tukipalveluiden osalta RIKU tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyritysten kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Autamme rikoksen uhria toimimaan oikeuksiensa mukaisesti ja tuemme hänen selviytymistään rikoskokemuksesta.

Toiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön, joka täydentää olemassa olevia palveluja välttäen päällekkäispalvelujen tuottamista. Tavoitteena on rikoksen uhrin tarpeenmukainen, inhimillinen ja tasavertainen kohtelu. Palveluja tuotetaan valtakunnallisina puhelin- ja verkkoauttamispalveluina sekä henkilökohtaisina palveluina 29 palvelupisteessä ympäri Suomea.

 

www.riku
www.riku.fi

RIKUn palvelupisteissä työskentelee lähes 40 pääasiassa sosiaalialan ammattilaista koko- tai osapäivätoimisesti. Rikosuhrityön vapaaehtoisena toimii runsaat 300 yksityishenkilöä eri puolella maata. Heistä 25 on juristeja. Tärkeä lisäresurssi on tiivis yhteistyö viranomaisten, esimerkiksi poliisin, ja muiden uhreja kohtaavien tahojen kanssa. Vuonna 2013 RIKUlla oli noin 38 000 asiakaskontaktia.

SámiSoster ry on tehnyt yhteistyötä Rikosuhripäivystyksen kanssa jo vuodesta 2005 alkaen, jolloin solmittiin Lapin aluetoimiston kanssa yhteistyösopimus RIKUn Ylä-Lapin toimipisteestä, jossa yhdyshenkilönä on toiminut Ristenrauna Magga ja tällä hetkellä yhdyshenkilönä toimin minä. Palvelupisteen tehtävänä on tarjota alueensa asukkaille Rikosuhripäivystyksen paikallisia asiakaspalveluja ja asiantuntemusta rikoksen uhrin asemaan liittyen. Näistä palveluista tukihenkilövälitys korostuu palvelupisteen toiminnassa. RIKU kouluttaa tukihenkilöitä tarpeen mukaan ja saamelaisalueella on järjestetty kaksi peruskurssia. Ylä-Lapin palvelupisteen toiminta-alueena on saamelaisten kotiseutualue. Tukihenkilötoiminnasta ja -koulutuksista, juridisesta neuvonnasta ja todistajan tuesta löytyy lisätietoa riku.fi sivustolta.

Riku
nuoret.riku.fi

Olin viime viikolla Oulussa RIKUn järjestämässä seminaarissa ”Nuoret rikoksen uhreina”. Jokainen lasten ja nuorten parissa työskentelevä aikuinen kohtaa työssään väkivaltaa kokeneita. Seminaarissa käsiteltiin aihetta monipuolisesti sekä tarjottiin tietoa nuoren rikosuhrin tunnistamiseen, kohtaamiseen ja tukemiseen. Seminaarin puheenjohtajana toimi RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg. RIKUn nettisivuilta nuoret.riku.fi löydät tietoa mm. siitä, miten Rikosuhripäivystys auttaa nuorta, miten läheinen voi olla nuoren tukena, miten auttaa ystävää tai tietoa nuorten parissa työskenteleville. Voit myös testata pelin avulla tiedätkö mikä on rikos? tarvitsetko apua? osaatko auttaa ystävääsi, osaatko toimia perheväkivaltatilanteessa tai osaatko toimia netissä fiksusti ja turvallisesti?

Katso RIKUn uusi video ”Tunnistatko väkivallan?” https://www.youtube.com/watch?v=ORVp8fO0pMk Missä menee sinun rajasi?

Inarissa 4.11.2014

Anne