Hengellisyys

Saamelaisalueen seurakunnat

Utsjoen seurakunta on Suomen saamelaisenemmistöinen seurakunta. Seurakunnalla on toimintaa pohjoissaameksi ja suomeksi. Utsjoen seurakunta järjestää vuosittain yhteistyössä Oulun hiippakunnan saamelaistyön kanssa saamenkielisen rippikoulun.
http://utsjoenseurakunta.fi/
Utsjoen seurakunnan facebook-sivu

Inarin seurakunnan papeista yksi on saamelaispappi, jonka toiminta-alueena on koko saamelaisalue ja työkielenä jokin kolmesta Suomessa puhutuista saamen kielistä. Seurakunnassa työskentelee myös saamelaisdiakonissa, jonka toiminta-alue on Inarin seurakunnan lisäksi Sodankylän Vuotson alue. Toimintaa on Suomen lisäksi pohjoissaameksi ja inarinsaameksi sekä koltansaameksi.
https://www.inarinseurakunta.fi/
Inarin seurakunnan facebook-sivu

Enontekiön seurakunta toimii laajan Enontekiön kunnan alueella. Seurakunnassa toimii saamelaispappi, ja toimintaa on suomeksi ja pohjoissaameksi.
https://www.enontekionseurakunta.fi/info-ja-asiointi
Enontekiön seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyö facebookissa

Lapin ortodoksinen seurakunta palvelee koko Lapin alueella. Inarin alueella on kolme ortodoksisen seurakunnan kirkkoa: Ivalossa, Nellimissä ja Sevettijärvellä. Suurin osa Inarin alueen seurakuntalaisista on kolttasaamelaisia.
https://www.ortlappi.fi/
Lapin ortodoksisen seurakunnan facebook-sivu

Suomen evankelisluterilaisen kirkon saamelaistyö

Suomen evankelisluterilaisen kirkon saamelaistyötä suunnittelee ja ohjaa saamelaistyön sihteeri, jonka virkapaikkana on Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Saamelaistyön neuvottelukunta toimii osana kokonaiskirkon toimintaa valtakunnallisesti.
http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/tyoalat/saamelaistyo/

Saamelaiset kirkkopäivät

Saamelaiset kirkkopäivät järjestetään joka neljäs vuosi eripuolella saamelaisaluetta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kirkkopäivät järjestetään yhteispohjoismaisella kirkkojen välisellä yhteistyöllä. Vuonna 2017 Saamelaiset kirkkopäivät järjestettiin Ruotsissa Arvidsjaurissa, ja vuoden 2021 kirkkopäivät järjestetään Suomessa.

Hengellistä materiaalia saameksi

Pohjoissaamenkielisen raamatun uusi käännös julkaistiin digitaalisena 6.2.2019.

Lue raamattua tai hanki biibbal.fi-mobiilisovellus:

www.biibbal.fi

Oulun hiippakunnan saamelaistyö

Suomen ev.lut-kirkon saamelaistyö

Pohjoissaamenkielinen opas läheisen kuollessa ja surun kohdatessa