Puheenjohtajan kuulumisia vuoden vaihtuessa

Vuoden vaihde on aina taitekohta, katsoa mennyttä vuotta ja unelmoida uuden vuoden haasteista. Kuluneen vuoden aikana meidänkin yhdistyksemme on ollut taitekohdassa. Vuosi oli merkittävien muutosten aikaa, aktiivista toimintaa sekä positiivisten tulosten saavuttamisen aikaa. Koko vuotta leimasi kiire, työn paljous ja suuret muutokset. Eikä vähäisin muutos ollut se, että meillä vaihtui toiminnanjohtaja. Juha tarttui ohjaksiin luotsaamaan järjestöä uusin voimin ja tuoreilla ajatuksilla. Itse koin luopumisen tuskaa, kuten aina ihminen, jolla työelämä jää taakse ja uusi elämänvaihe alkaa. Kovin kauan en kuitenkaan syrjästä katsellut, vaan osallistuin osaltani projektien toteuttamiseen ja tutustutin Juhaa uuden työn haasteisiin. Loppuvuodesta minut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi, joten jatkan Juhan työparina toiminnan eteenpäin kehittämisessä.

Puheenjohtajana on hyvä katsella vähän viime vuoteen. Suomessa on viime vuosina sosiaali- ja terveysala ollut muutosten kourissa ja se on ilman muuta vaikuttanut meilläkin. Uusimpiin lakeihin on erikseen kirjattu saamelaisten palvelujen turvaaminen ja yhdistyksellä, ruohonjuuritason toimijana, pitää olla vastauksia ja esityksiä toiminnan toteuttamiseksi. Ja niitä oli. Arkipäivää täyttivat edunvalvonnan ja vaikuttamisen eri tavat kuten tapaamiset, työryhmät, kokoukset, puheenvuorot, aloitteet, keskustelut jne. . Saamelaisyhteisöltä tuli esityksiä ja vaatimuksia edistää asioita saamelaisten kulttuurin ja kielen huomioimiseksi eri viranomaisten toiminnassa sekä saamelaisia tukevien toimintatapojen kehittämistarpeita. Niistä paljon kiitoksia, koska yhdistyksen työn tärkeys nousee juuri niistä viesteistä.

Yhdistyksen toiminnassa ulospäin näkyvintä toimintaa on erilainen kehittämistoiminta saamelaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä teemoissa. Meillä toimi vuoden aikana yhteensä seitsemän erilaista hanketta, joista olemme kuulleet ja kuulemme jatkossakin. Viime vuonna päättyi tärkeä lapsiperheiden tukihanke Bálddas, läsnä olevan vanhemmuuden tukeminen, jolle emme saaneet jatkorahoitusta. Se oli pettymys, koska lapsiperheiden arjen tueksi tarvitaan paitsi konkreettista apua, myös saamelaisidentiteettiä vahvistavaa toimintaa ja niitä olisi voitu kehittää Bálddas -hankkeessa.

Sanoin alussa, että vuosi oli tulosten saavuttamisen aikaa. Viime vuonna RAY vaati järjestöiltä ensimmäisen kerran tuloksellisuus- ja vaikuttamisselvityksiä eri hankkeista ja mekin teimme niitä kolmesta hankkeesta. Uutena asiana se teetti kovasti töitä, mutta onnistuimme kuitenkin.

Merkittäviä tuloksia syntyi vuoden mittaan. Yksi merkittävimmistä tuloksista oli ehkä eduskunnan päätös poronhoitajien sijaisavun vakinaistamisesta vuoden 2014 alusta. Päätöksen tultua hypin ilosta tasajalkaa ja sen jälkeen soitin ilouutista poronhoitajille eri puolille saamelaisalutta. Onnistumisen ilo on valtava, kun on jonkun asian eteen tehnyt lujasti töitä ja lopputulos on myönteinen. Ehkä juuri tällaiset asiat antavat voimia jaksaa järjestötyössä.

RAY palkitsi viime vuonna ensimmäistä kertaa hankkeita tuloksellisesta toiminnasta ja SámiSosterin hanke oli valittujen listalla. RAY palkitsi yhdistyksen Goaikkanas -hankkeen ”mettäterapian” Vaikuttavaa- palkinnolla. Toukokuussa oli vaikuttava ja hieno tilaisuus kun seisoimme joukolla Helsingin Casinon lavalla vastaanottamassa palkintoa!! Mettäterapiasta tehtiin myös lyhytfilmi, joka on katsottavissa osoitteessa http://www2.ray.fi/fi/avustukset/vaikutukset/vaikuttavaa-tunnustuspalkinto ja siitä julkaistiin myös kirja ”Mettäterapia”, jonka voit käydä lukemassa täältä.

Yhdistys on toteuttanut vuosien ajan kotona asuvien vanhusten arjen tukemiseksi Birgen Ruovttus – toimintaa, jonka toimintatavat huomioitiin laajasti, nyt kotimaassa. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus julkaisi nettisivuillaan mallinnuksen ryhmätoiminnasta, joka löytyy osoitteesta sosiaalikollega.fi. Ilon pisaroita olivat myös eri oppilaitosten kuten Lapin AMK, SAKK, Lapin yo jne. luentopyynnöt saamelaiskulttuurista mm.”saamelainen terveydenhuollon asiakkaana, saamelaisvanhuksen kohtaaminen ja poroelinkeinon harjoittajien hyvinvoinnin haasteet. Samoin THL:n (terveyden ja hyvinvoinnin laitos) nettisivuillaan julkaisema sivu saamelaisista www.thl.fi/asiat/maahanmuuttajatjamonikulttuurisuus/vaestoryhmat/saamelaiset). Ne kaikki ovat yhdistyksen vaikuttamisen tuloksia.

Viime vuosi osoitti myös, millaisia konkreettisia vaikutuksia voi olla saamenkielisten palvelujen lisääntymisestä. Nyt ei enää SámiSoster ry yksinään hae palvelukseensa saamenkielen taitoisia alan henkilöitä, vaan heitä palkkaavat myös kunnat ja muut tahot. Rekrytoinnin onnistumiseksi mietimme varmaan tulevaisuudessa erilaisia porkkanoita ja tässä vaiheessa heitämme haastetta opetustahoille alan henkilöstön riittävyyden takaamiseksi.

Joulukuussa saimme RAY:n avustusehdotuksen, joka mahdollistaa meille toimintojen jatkumisen entiseen tapaan. Olimme hakeneet rahoitusta myös uusille hankkeille, mutta tällä kertaa niihin ei myönnetty avustusta. Erittäin valitettavana pidän, ettemme voi käynnistää Vuotsoon suunniteltua Mokta- hanketta ja laajentaa Inariin Birgen Ruovttus- toimintaa, johon Inarin seurakunta osoitti jo toimintatilat .

Alkava vuosi tuo mukanaan meille monia haasteita. Sote-alan uudistamisen lisäksi haasteellista tulee olemaan ILO:n 169 alkuperäiskansasopimuksen mahdollinen ratifiointi. Meidän toiminnassa tärkeitä ovat erityisesti sopimuksen artiklat 24 ja 25, jotka koskevat sosiaaliturvaa ja palveluja. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen mukaan (HE 264/2014 vp) Suomen lainsäädännön voidaan katsoa täyttävän 24 ja 25 artiklan velvoitteet. Uskallan väittää, että vaikka lainsäädännön velvoitteet täyttyisivätkin, käytännössä asiat eivät ole näin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on suuria puutteita palvelujen määrissä ja järjestämistavoissa. Voidaan sanoa, että käytännössä palvelujen tarve ja tarjonta eivät kohtaa. Onkin kehitettävä tuki- ja auttamistoimia, jotka soveltuvat toimintaympäristöön ja huomioivat saamelaisten kielen ja kulttuurin. Sitä on tehtävä koko valtakunnan alueella. Kehitettävää tulee olemaan paljon ja tähän kehittämistyöhön yhdistys tulee tarvitsemaan nykyistä suuremmat resurssit.

Toivotan kaikille hyvää ja antoisaa alkanutta vuotta ja yhdistyksen henkilöstölle voimia vaativassa ja monipuolisessa työssä.

Ristenrauna Magga

Inarissa 7.1.2015