Julkaisut ja loppuraportit

Veaján – Jaksan
Selvitys saamelaisten poronhoitajien työhyvinvoinnin edistämisen haasteista

Tekijä: Ristenrauna Magga

Julkaisun tyyppi: loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2019

Lue koko julkaisu: Veaján – Jaksan, Selvitys saamelaisten poronhoitajien työhyvinvoinnin edistämisen haasteista


Meahcceterapiija – Mettäterapia

Tekijät: Lydia Heikkilä

Julkaisun tyyppi: Tutkielma

Julkaisuvuosi: 2014

Lue koko julkaisu: Meahcceterapiija – Mettäterapia


Veaján bures boazodoalus

Veaján bures boazodoalus – Selvitys poronhoitajien työhyvinvoinnin edistämisen ongelmista saamelaisalueella

Tekijät: Ristenrauna Magga

Julkaisun tyyppi: Selvityshanke

Julkaisuvuosi: 2013

Lue koko julkaisu: Veaján bures boazodoalus – Selvitys poronhoitajien työhyvinvoinnin edistämisen ongelmista saamelaisalueella


Bálddas – Läsnä olevan vanhemmuuden tukeminen

Tekijät: Ristenrauna Magga

Tyyppi: Loppuraportti

Vuosi: 2013

Lue koko raportti: Bálddas – Läsnä olevan vanhemmuuden tukeminen


Goaikkanas – Sámi vugiin fámuid gárrenávnnasbargui, Saamelaiset voimavarat päihdetyöhön

Tekijät: Ellen Anne Labba ja Ristenrauna Magga

Tyyppi: Loppuraportti

Vuosi: 2011

Lue koko raportti: Goaikkanas – Sámi vugin fámuid gárrenávnnasbargui


Ovttastallan

Ovttastallan – Lapsiperheiden saamelaiskulttuurinen tukiverkosto

Tekijät: Anne Näkkäläjärvi

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2010

Lue koko julkaisu: Ovttastallan – Lapsiperheiden saamelaiskulttuurinen tukiverkosto


Dearvasit eallin

Dearvasit eallin – Terveempi elämä

Tekijät: Ristenrauna Magga ja Lydiä Heikkilä

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2010

Lue koko julkaisu: Dearvasit eallin – Terveempi elämä


Sámás terapiijjas

Sámás terapiijjas – Saamenkielisen puheterapiamateriaalin suunnittelu ja valmistus

Tekijät: Sunnamaarit Sara-Tornensis

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2010

Lue koko julkaisu: Sámás terapiijjas – Saamenkielisen puheterapiamateriaalin suunnittelu ja valmistus


Bálgá Nala

Bálgá nala – Kulttuurisia erityispiirteitä etsimässä

Tekijät: Ristenrauna Magga ja Sari Guttorm

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2010

Lue koko julkaisu: Bálgá nala – Kulttuurisia erityispiirteitä etsimässä


Birgen ruovttus

Birgen ruovttus – Pärjään kotona

Tekijät: Leena Palojärvi ja Lydia Heikkilä

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2009

Lue koko julkaisu: Birgen ruovttus – Pärjään kotona


Goaikkanas

Goaikkanas -Tippa
Gárrenjuhkama geahpedeapmi – Humalajuomisen vähentäminen

Tekijät: Lydia Heikkilä

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2009

Lue koko julkaisu: Goaikkanas – Tippa, Gárrenjuhkama geahpedeapmi – Humalajuomisen vähentäminen


Nuorten Utsjoki

Nuoraid Ohcejohka – Nuorten Utsjoki

Tekijät: Minna Laakko

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2009

Lue koko julkaisu: Nuorten Utsjoki – Nuoraid Ohcejohka


Anna&Arvo Ihmisarvoista vanhuutta toteuttamassa

Tekijät: SámiSoster ry

Tyyppi: Loppuraportti SámiSoster ry:n osa-hankkeesta

Vuosi: 2009

Lue koko raportti: Anna&Arvo, ihmisarvoinen vanhuus


Eale dearvan – Kotiin sairaalasta

Tekijät: Elsa Laiti-Hedemäki

Tyyppi: Loppuraportti

Vuosi: 2007

Lue koko loppuraportti: Eale Dearvan –  Kotiin sairaalasta


Sámi nuorat ovttas – Alueellinen yhteistyö saamelaisnuorten identiteetin vahvistajana

Tekijät: SámiSoste ry

Tyyppi: Selvityshanke

Vuosi: 2007

Lue koko raportti: Sámi nuorat ovttas – Alueellinen yhteistyö saamelaisnuorten identiteetin vahvistajana


virkus gilli

Virkus gilli – Vireä kylä

Tekijät: Ristenrauna Magga ja Leena Palojärvi

Julkaisutyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2006

Lue koko julkaisu: Virkus gilli – Vireä kylä


Alueellinen yhteistyö saamelaisnuorten identiteetin vahvistajana

Tekijät: SámiSoster ry

Tyyppi: Selvityshanke

Vuosi: 2006

Lue koko raportti: Selvitys alueellisen nuorisotyön rahasta


bearasbargu

Lapsiperheiden selviytymisen tukeminen – Bearašbargu

Tekijät: Ristenrauna Magga ja Maarit K Länsman

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2004

Lue koko julkaisu: Lapsiperheiden selviytymisen tukeminen – Bearašbargu


Kolttaväestön hyvinvointipalveluiden kehittämisprojektin loppuraportti

Kolttaväestön  hyvinvointipalveluiden  kehittämisprojekti

Tekijät: SámiSoster ry

Julkaisun tyyppi: Loppuraportti

Julkaisuvuosi: 2003

Lue julkaisun tiivistelmä: Kolttaväestön hyvinvointipalveluiden kehittämisprojekti