Saamelaisen perheen arki -seminaari Inarissa 31.10.2019

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja SámiSoster ry:n järjestävät seminaariin, jonka teemana on ”Saamelaisen perheen arki – positiiviset voimavarat vahvistavat saamelaista yhteisöä”. Seminaari pidetään 31.10.2019 saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarin kirkonkylässä.

”Tällä seminaarilla haluamme nostaa keskusteluun saamelaisten positiivisia voimavaroja ja vahvuuksia, joiden avulla saamelaisperheet ovat sukupolvelta toiselle ylläpitäneet vahvaa saamelaisyhteisöä, saamelaisia perinteitä ja omaa kieltä ja joista voimme olla ylpeitä.”

Seminaariin teemaan johdattaa dosentti emerita/kunniatohtori Asta Mitkijá Balto aiheenaan ”Vahvistamme omaa saamelaisuuttamme kunnioittaen esivanhempiemme arvoja ja pärjäämistä sekä pohdimme saamelaisyhteisön voimaantumista nykypäivän haasteissa”. Asta Balto on tutkinut ja kirjoittanut paljon saamelaisesta perheestä, kasvatuksesta ja saamelaisista voimavaroista.

Toisen pääpuhujan Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalon aiheena on puolestaan ”Kirkon saamelaistyön tulevaisuuden haasteet ja visiot”. Puheenvuorossaan hän pohtii, miten kirkollinen työ voi tukea saamelaisten, eritoten lasten ja nuorten identiteetin vahvistumista, sekä diakoniatyön mahdollisuuksia saamelaisyhteisön tukemisessa.

Lisäksi keskustellaan saamelaisnuorten toiminnasta seurakunnissa.

Seminaarikielinä ovat saame ja suomi. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan alkusyksystä.

Lisätietoja antavat:

Erva Niittyvuopio, saamelaistyön sihteeri, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, puh. 040 769 0044
Ristenrauna Magga, toiminnanjohtaja, SámiSoster ry, ristenrauna.magga(a)samisoster.fi, puh. 0400 314 154