Ajankohtaista

Työpaikkailmoitus – DIGIASIANTUNTIJA

SámiSoster -yhdistys käynnistää SaameDigi -kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa yhdistyksen saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin, edistää erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön osaamista digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä sekä luoda uusia digitaalisia palvelumalleja. Lapin ELY-keskus on myöntänut hankkeelle EU-rahoitustukea Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 varoista. Yhdistys hakee hankkeen toteuttamista varten     DIGIASIANTUNTIJAA osa-aikaiseen ja määräaikaiseen työsuhteeseen. Digiasiantuntija hoitaa hankkeen …

Työpaikkailmoitus – DIGIASIANTUNTIJA Lue lisää »

Álmmuhus bargosajis – DIGIÁŠŠEDOVDI

SámiSoster -searvi álggaha SaameDigi -ovddidanprošeavtta, man ulbmilin lea buoridit searvvi sámegielat ja sámekultuvrii vuođđuduvvi bálvalusaid fidnašuvvama ja juksama digitálalaš vugiiguin, ovddidit earenoamážit eallilan sámi olbmuid dáidduid digitálalaš bálvalusaid geavaheamis ja gárvet ođđa digitálalaš bálvalanmálliid. Lappi EJB-guovddáš lea juolludan prošeavtta ollašuhttimii EU-ruhtadandoarjaga Nannán-Suoma dálonguovloprográmma 2014–2020 ruđain. Searvi ohcá prošeavtta čađaheami várás                                                  DIGIÁŠŠEDOVDI oasseáigásaš ja mearreáigásaš bargogaskavuhtii. …

Álmmuhus bargosajis – DIGIÁŠŠEDOVDI Lue lisää »

Työpaikkailmoitus – PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

SámiSoster -yhdistys käynnistää SaameDigi -kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa yhdistyksen saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin, edistää erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön osaamista digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä sekä luoda uusia digitaalisia palvelumalleja. Lapin ELY-keskus on myöntänut hankkeelle EU-rahoitustukea Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 varoista. Yhdistys hakee hankkeen toteuttamista varten kokoaikaista    PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ määräaikaiseen työsuhteeseen. Projektipäällikön pääasiallisena tehtävänä on …

Työpaikkailmoitus – PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Lue lisää »

Álmmuhus bargosajis – PROŠEAKTAHOAVDDA

SámiSoster searvi álggaha SaameDigi -ovddidanprošeavtta, man ulbmilin lea buoridit searvvi sámegielat ja sámekultuvrii vuođđuduvvi bálvalusaid fidnašuvvama ja juksama digitálalaš vugiiguin, ovddidit earenoamážit eallilan sámi olbmuid dáidduid digitálalaš bálvalusaid geavaheamis ja gárvet ođđa digitálalaš bálvalanmálliid. Lappi EJB-guovddáš lea juolludan prošeavtta ollašuhttimii EU-ruhtadandoarjaga Nannán-Suoma dálonguovloprográmma 2014–2020 ruđain. Dál searvi ohcá prošeavtta čađaheami várás ollesáigásaš                                                  PROŠEAKTAHOAVDDA mearreáigásaš bargogaskavuhtii. …

Álmmuhus bargosajis – PROŠEAKTAHOAVDDA Lue lisää »

Virkusmahtinleairra sámiguovllu oapmahašdivššariidde Tievatupas 3.-5.5.2022

Leairra ulbmilin lea doarjut oapmahašdivššariid, geat leat oapmahašdivššariid juste dál, ja sin veadjima ee. oapmahašdivššariid gaskasaš veardásašdoarjaga ovttideamin, skuvlejumi fállámin ja joavkoságastallamin.  Dan lassin mii fállat virkusdahttima, orruma ja borrámuša. Leairras geavahuvvo davvisáme- ja suomagiella, ja oassálastit gartet máksit 20 € iežasgoastiđan oassi. Beivviid prográmmas lea olgun váccašeapmi, ovttas leahkkin, logaldallámat, ságasdallámat, virkusmahttin. Gurssa jođiheaddjit leat diakonissa Anja Karhula Anár searvvegottis, …

Virkusmahtinleairra sámiguovllu oapmahašdivššariidde Tievatupas 3.-5.5.2022 Lue lisää »

Virkistysleiri saamelaisalueen omaishoitajille Tievatuvalla 3.-5.5.2022

Leirin tavoitteena on tukea aktiivisessa omaishoitotyössä olevia omaishoitajia ja heidän jaksamistaan arkipäivässä mm. edistämällä omaishoitajien keskinäisen vertaistuen kehittymistä, tarjoamalla koulutusta ja ryhmäkeskusteluja. Sen lisäksi tarjoamme virkistystä, sekä asumisen ja ruokailut. Leirin kielet ovat pohjoissaame ja suomi, ja osallistujilta peritään 20 € omavastuu. Päivien ohjelmaan kuuluu yhdessäoloa, ulkoilua, rentoutumista, luentoja, keskusteluja ja virkistäytymistä. Kurssin vetäjinä toimivat saamelaisdiakonissa Anja Karhula …

Virkistysleiri saamelaisalueen omaishoitajille Tievatuvalla 3.-5.5.2022 Lue lisää »