Anne Näkkäläjärvi

Työpaikkailmoitus – Birgen ruovttus työntekijä Inariin

SámiSoster ry toteuttaa Saamelaisalueella Birgen ruovttus – Pärjään kotona hanketta, jossa tavoitteena on tukea saamelaisten ikäihmisten hyvinvointia ja edistää heidän toimintakykyään. Inarissa monipuoliseen toimintaan sisältyy mm. Inarin kirkonkylässä sijaitsevan matalan kynnyksen kohtaamispaikan Toimintatuvan ylläpitäminen, ryhmätoiminnat sivukylillä ja järjestölähtöinen, etsivä kotikäyntityö ikäihmisten luona. Haemme työntekijää Inarin toimipaikkaan Työ on määräaikainen kokoaikatyö ja kestää 31.12.2024 asti. Työtehtävän […]

Työpaikkailmoitus – Birgen ruovttus työntekijä Inariin Read More »

SámiSoster ry:n JULKILAUSUMA 21.3.2023

SAAMELAISKÄRÄJÄLAKIESITYS KAATUI EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN POLITIKOINTIIN Suomen hallituksen syksyllä 2022 eduskunnalle antaman saamelaiskäräjälain muuttamista koskevan esityksen yleisenä tavoitteena oli turvata saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehittämällä saamelaisten itsehallintoa perustuslain saamelaissäännösten ja kansainvälisen alkuperäiskansaoikeuden mukaisesti. Tähän liittyen esityksen tärkeimpänä ja kiireellisimpänä tavoitteena oli korjata saamelaiskäräjävaalien äänioikeutta määrittelevää lain säännöstä niin, että se on sopusoinnussa Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten määräysten ja

SámiSoster ry:n JULKILAUSUMA 21.3.2023 Read More »

GIELLAVAHKKU – SAAMEN KIELTEN VIIKKO 24.-30.10.2022

Giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu  sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis. Saamen kielten viikon tarkoituksena on nostaa saamen kielten asemaa, ja lisätä saamen kielten ja kulttuurin tuntemusta koko yhteiskunnassa. Juuri tällä viikolla tulevat saamen kielet kuulumaan ja näkymään kaikkialla. SÁMISOSTER

GIELLAVAHKKU – SAAMEN KIELTEN VIIKKO 24.-30.10.2022 Read More »

Työntekijöiden blogi; Juha Guttorm; Saamelaisten kulttuurinen ja kollektiivinen resilienssi

Yksilöiden ja kokonaisten yhteiskuntien resilienssi on noussut viime aikoina keskustelun aiheeksi koronaepidemian ja sittemmin Venäjän hyökkäyssodan ja siitä johtuvan energiakriisin ja elinkustannusten nousun vuoksi. Meillä ja maailmalla eletään nyt kriisistä kriisiin. Resilienssin käsitteellä viitataan yksilön ja yhteisöjen henkiseen kapasiteettiin, jonka avulla ne kykenevät selviytymään toimintakykyisenä vaikeista ja kuormittavista tilanteista ja toipumaan niistä. Resilienssissä on kyse

Työntekijöiden blogi; Juha Guttorm; Saamelaisten kulttuurinen ja kollektiivinen resilienssi Read More »

Työpaikkailmoitus – DIGIASIANTUNTIJA

SámiSoster -yhdistys käynnistää SaameDigi -kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa yhdistyksen saamenkielisten ja saamelaiskulttuuriin pohjautuvien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta digitalisaation keinoin, edistää erityisesti ikääntyneen saamelaisväestön osaamista digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä sekä luoda uusia digitaalisia palvelumalleja. Lapin ELY-keskus on myöntänut hankkeelle EU-rahoitustukea Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 varoista. Yhdistys hakee hankkeen toteuttamista varten     DIGIASIANTUNTIJAA osa-aikaiseen ja määräaikaiseen työsuhteeseen. Digiasiantuntija hoitaa hankkeen

Työpaikkailmoitus – DIGIASIANTUNTIJA Read More »

Álmmuhus bargosajis – DIGIÁŠŠEDOVDI

SámiSoster -searvi álggaha SaameDigi -ovddidanprošeavtta, man ulbmilin lea buoridit searvvi sámegielat ja sámekultuvrii vuođđuduvvi bálvalusaid fidnašuvvama ja juksama digitálalaš vugiiguin, ovddidit earenoamážit eallilan sámi olbmuid dáidduid digitálalaš bálvalusaid geavaheamis ja gárvet ođđa digitálalaš bálvalanmálliid. Lappi EJB-guovddáš lea juolludan prošeavtta ollašuhttimii EU-ruhtadandoarjaga Nannán-Suoma dálonguovloprográmma 2014–2020 ruđain. Searvi ohcá prošeavtta čađaheami várás                                                  DIGIÁŠŠEDOVDI oasseáigásaš ja mearreáigásaš bargogaskavuhtii.

Álmmuhus bargosajis – DIGIÁŠŠEDOVDI Read More »