Duodecim huomioi YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden

Tämä vuosi on YK:n alkuperäiskansojen kielten vuosi ja Duodecim huomioi näin Suomen ja EU:n ainoan alkuperäiskansan, saamen kansan kielet tukemalla SámiSoster ry:tä ja Väestöliitto ry:tä 6000 euron avustuksella. 

Avustus kohdennetaan Väestöliiton toteuttamaan lasten turvataito- jakehotunnekasvatus- materiaalin kääntämiseen saamen kielille.

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Kaikki Suomessa puhutut saamen kielet ovat uhanalaisia kieliä, mutta häviämisvaarassa ovat erityisesti inarinsaame ja koltansaame.

Näistä pohjoissaame on puhuma-alueeltaan ja puhujamäärältään suurin saamen kielistä. Sitä puhuu arviolta noin 20 000 – 25 000 ihmistä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Inarinsaamea on perinteisesti puhuttu Inarijärven ympäristössä. Inarinsaamen puhujia on noin 300–400 ja arvioiden mukaan koltansaamella on noin 300 äidinkielistä puhujaa Suomessa.

Eri saamen kielille käännettyjä materiaaleja tullaan toimittamaan saamelaisalueen päiväkoteihin ja kielipesiin sekä jakamaan vanhemmille. Julisteita voi myös lukea ja tulostaa suoraan verkosta www.vaestoliitto.fi/lapsijaseksuaalisuusja ne tulevat osaksi SamiSoster ry:n Čoahkis – Koossa – hankkeessa toteutettavaa materiaalipankkia, www.samisoster.fi/coahkis.

Lisätietoja: 

Ristenrauna Magga, toiminnanjohtaja, SámiSoster ry

Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto